Kontingent

Kontingentet for medlemskab af Bogense Vikingelaug er 100 kr. om året.

Kontingentet følger kalenderåret.

Påmindelse om betaling af årskontingent fremsendes før generalforsamlingen i henhold til vores vedtægter, bliver denne ikke betalt inden generalforsamlingen, ophører medlemskabet af Bogense Vikingelaug.

Indbetaling skal ske på konto: 6860 0001141358